chinh sach khach hang than thiet

CHÍNH SÁCH KHÁCH HÀNG THÂN THIẾT

Công ty TNHH ShenLian xin thông báo chính sách khách hàng thân thiết dành cho quý khách hàng. Chương trình sẽ được áp dụng từ ngày 01/07/2022. Chính sách dành cho khách hàng thân thiết với thông tin như sau: Cám ơn quý khách đã tin tưởng và đồng hành cùng..
chinh sach khach hang dai ly

CHÍNH SÁCH KHÁCH HÀNG ĐẠI LÝ

Công ty TNHH ShenLian xin thông báo chính sách khách hàng đại lý dành cho quý khách hàng. Chương trình sẽ được áp dụng từ ngày 01/07/2022. Chính sách dành cho khách hàng đại lý với thông tin như sau: Cám ơn quý khách đã tin tưởng và đồng hành cùng..