chinh sach khach hang than thiet

CHÍNH SÁCH KHÁCH HÀNG THÂN THIẾT

Công ty TNHH TM và DV Shenlian Plastics xin thông báo chính sách khách hàng thân thiết dành cho quý khách hàng. Chương trình sẽ được áp dụng từ ngày 01/07/2022. Chính sách dành cho khách hàng thân thiết với thông tin như sau: Cám ơn quý khách đã tin..
chinh sach khach hang dai ly

CHÍNH SÁCH KHÁCH HÀNG ĐẠI LÝ

Công ty TNHH TM và DV Shenlian Plastics xin thông báo chính sách khách hàng thân thiết dành cho quý khách hàng. Chương trình sẽ được áp dụng từ ngày 01/07/2022. Chính sách dành cho khách hàng thân thiết với thông tin như sau: Cám ơn quý khách đã tin..